ตัวแทนจำหน่าย

ภาคใต้


566/1 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000

เบอร์โทร 063-0812882
เบอร์โทร 081-5355426
LINE ID : @chomgroup

114/15 ม.3 ต.นาเคียน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000

เบอร์โทร 062-2435551
เบอร์โทร 081-9795551
LINE ID : @chomgroup

17/3 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80110

เบอร์โทร 063-0803331
เบอร์โทร 063-0803332
LINE ID : @chomgroup

280/5 หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84290

เบอร์โทร 086-4700034
เบอร์โทร 063-0787373
LINE ID : @chomgroup

331 ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง   จ.กระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81130

เบอร์โทร 075-651888
เบอร์โทร 075-651890
LINE ID : @chomgroup

124 ม.9 ต.เทพกระษัตรี   อ.ถลาง   จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 

เบอร์โทร 081-9784949
เบอร์โทร 081-9580303
LINE ID : @chomgroup

16  หมู่ 8   ต.นาพละ  อ. เมือง  จ.ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92000 

เบอร์โทร 063-0784114
เบอร์โทร 063-0782121
LINE ID : @chomgroup

175/9 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86190

เบอร์โทร 077-596765
เบอร์โทร 077-596766
LINE ID : @chomgroup

37/3 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80170

เบอร์โทร 082-2763387
เบอร์โทร 075-388211

LINE ID : @chomgroup